“Ngôi nhà nhỏ trong ngôi nhà lớn”

“Ngôi nhà nhỏ trong ngôi nhà lớn” tại Đà Nẵng trên báo ngoại.

Ngôi nhà này có diện tích 5x20m, được thiết kế trên ý tưởng về một ngôi nhà nhiệt đới.

“Ngôi nhà nhỏ trong ngôi nhà lớn” tại Đà Nẵng trên báo ngoại.

Ngôi nhà này có diện tích 5x20m, được thiết kế trên ý tưởng về một ngôi nhà nhiệt đới.

Ngôi nhà này có diện tích 5x20m, được thiết kế trên ý tưởng về một ngôi nhà nhiệt đới.